Kdo jsme

O nás

Charita Písek je nestátní nezisková organizace, která byla zřízena v roce 1991 Biskupstvím českobudějovickým jako organizační složka Diecézní charity České Budějovice. Od svého počátku se Charita Písek zaměřuje především na seniory v rámci zdravotní a pečovatelské služby a na osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci v rámci charitní poradny. Pilíři pro práci Charity Písek jsou křesťanská etika a milosrdná láska. Naším posláním je pomoc bližnímu v jeho nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Snažíme se pomáhat lidem zvládat činnosti a překonávat problémy, na které sami nestačí. 

01. 01. 2022 došlo ke sloučení Farní charity Milevsko a Oblastní charity Písek v jednu organizaci s názvem Charita Písek. 01. 01. 2023 se s Charitou Písek spojila i Charita Veselíčko.

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické

Statutární zástupce:

Bc. Dalibor Dávid, ředitel Charity Písek

Sídlo: Soukenická 161, Písek, 397 01
IČ: 43852564
Tel.: 732 955 685, e-mail: info@pisek.charita.cz
Číslo účtu: 396846271/0100