Dobrovolnické centrum Bonum

Dobrovolnické centrum koordinuje práci dobrovolníků ve městě Písek a jeho okolí. Jeho úkolem je přijímat dobrovolníky s jakýmkoliv zaměřením a vymezením činnosti, vysílat je k cílovým klientům a organizacím a pořádat dobrovolné akce v oblastech, ve kterých se dobrovolníci mohou uplatnit (osvěta a vzdělávání, kultura, volný čas, životní prostředí, aj.)

Dobrovolnické centrum staví svou činnost na nabídce ze strany dobrovolníků. Uchopuje jejich nápady, schopnosti, dovednosti a směřuje je tam, kde najdou upotřebení. Zajišťuje dobrovolníkům zázemí, pojištění dobrovolné pomoci, školení a supervizi dotýkající se oblastí jejich činnosti. Dobrovolnické centrum zjišťuje potřeby organizací v oblasti dobrovolné pomoci a zabývá se osvětou dobrovolné pomoci.

Dobrovolnické centrum je spolufinancováno: Jihočeský kraj, Město Písek, Ministertvo Vnitra, Tříkrálová sbírka
 
Dobrovolnické centrum BONUM má v současné době akreditovány 2 programy:

Rozsviť můj den

Program zajišťuje krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci osobám zdravotně postiženým, seniorům, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoci při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby se zdravotním postižením a seniory na území ORP Písek.

Buďme spolu

Program zajišťující krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci sociálně slabým, příslušníkům národnostních menšin a pomoci při pořádnání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby výše uvedené na území ORP Písek.

Kontaktní dny a hodiny*

úterý 15:00 - 17:00
středa 15:00 - 17:00
* koordinátorka je v tyto dny a hodiny na telefonu
 
Osobní setkání dobrovolníků a příjemců dobrovolnické služby s koordinátorkou probíhají po předchozí telefonické/emailové domluvě.

Pokud Vás některý z programů zaujal a chcete se o něm dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.
Chcete se stát dobrovolníkem v Písku a okolí? Kontaktujte dobrovolnické centrum Bonum!


Kontaktní osoba: 

Stanislava  Lenkerová

Tel.: 731 549 777
koordinátorka dobrovolnického centra