Pobočka Milevsko

V důsledku sloučení menších Charit má Charita Písek své pobočky ve třech obcích: v Písku, Milevsku a Veselíčku. V Milevsku nás naleznete na dvou místech. Na adrese Klášterní 563 sídlí Pečovatelská služba sv. Ludmily, na adrese Hůrecká cesta 227 sídlí Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi "Rozárka" a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi.

Středisko pečovatelské služby v klášteře

Pečovatelská služba sv. Ludmily

Pečovatelská služba sv. Ludmily

Terénní sociální služba určena lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

VÍCE

Středisko Hůrecká cesta

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Ambulantní sociální služba určená dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

VÍCE

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Služba zaměřená na podporu rodin s dětmi, u kterých je ohrožen jejich vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace. 

VÍCE