Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek

Půjčovnu kompenzačních a zdravotnických pomůcek provozuje Oblastní charita Písek na základě živnostenského oprávnění.

Poslání služby

Prostřednictvím této služby se snažíme pomoci lidem s tělesným, zdravotním či jiným postižením zmírnit jejich handicap nebo také ulehčit pečujícím osobám.

Komu je služba určena a jaké pomůcky půjčujeme?

Pomůcky jsou půjčovány jak uživatelům služeb Oblastní charity Písek, tak i široké veřejnosti. K zapůjčení jsou např.: invalidní vozíky, polohovací postel, chodítka, hole, antidekubitní matrace, sedačky do vany, toaletní židle, dýchací přístroj - oxygenátor a další. Úplný seznam pomůcek, včetně fotografií, pro vás připravujeme a bude zveřejněn v blízké době.

Kdy je možné půjčovnu navštívit a kde se nachází?

Půjčovnu pomůcek je možné navštívit po telefonické domluvě na tel. č.: 605 524 471 v době od 14:30 do 15:30 hodin, každý všední den. Služba má kancelář v pobočce v ulici Budějovická 1962. Prostory se nacházejí v přízemí budovy, přístup je téměř bezbariérový (nutno překonat schod 22 cm, na vyžádání je možné umístění přejezdové rampy). Před budovou je možné krátkodobé parkování, pro případ naložení či vyložení pomůcky. Po domluvě je možno zajet do dvora. 

Cena za zapůjčení?

Pomůcky jsou půjčovány za úplatu. Pro uživatele charitních služeb jsou stanoveny odlišné ceny. Platný ceník je dostupný v kancelářích Oblastní charity Písek nebo ke stažení zde.

Na jak dlouho jsou pomůcky půjčovány?

Doba zapůjčení je krátkodobá – překlenovací (ke zjištění vhodnosti typu pomůcky, pro překlenutí doby, než si klient zajistí pomůcku vlastní), dlouhodobá nebo opakovaná - dle potřeb klienta a možností půjčovny.

Jak postupovat v případě zájmu o zapůjčení pomůcky?

Po telefonickém kontaktu se zájemce o vypůjčení s pracovníkem půjčovny domluví na osobní návštěvě, při které dojde k výběru vhodné pomůcky, sepsání smlouvy o zapůjčení a poučení o zacházení s pomůckou. Klient si následně pomůcku odveze, nebo může využít přepravy Oblstní charitou Písek, dle platného ceníku.

Kontaktní hodiny půjčovny pomůcek:

Každý všední den od 14:30 do 15:30 (čas návštěvy je lepší předem telefonicky domluvit na tel: +420 605 524 471).

Kontakt na půjčovnu:

telefon: 605 524 471
e-mail: pomucky@pisek.charita.cz
pracovnice půjčovny pomůcek: Lenka Bernátová