Pobočka Písek

V důsledku sloučení menších Charit má Charita Písek své pobočky ve třech obcích: v Písku, Milevsku a Veselíčku. Hlavní sídlo Charity Písek naleznete na adrese Soukenická 161, 397 01 Písek (v průběhu ledna bude probíhat stěhování z původního sídla na Bakalářích). V hlavní budově sídlí vedení organizace, administrativa a služby: Oblastní poradna Písek, Středisko materiální pomoci a Dobrovolnické centrum Bonum.

Středisko domácí péče naleznete na adrese Budějovická 1962, 397 01 Písek. Zde jsou pohromadě všchny služby určené seniorům, lidem nemocným a se zdravotním handicapem.

Středisko domácí péče

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče

Zdravotní péče poskytovaná na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře v domácím prostředí klienta. 

VÍCE

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Terénní sociální služba určená lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

VÍCE

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčujeme kompenzační a zdravotnické pomůcky klientům Charity i veřejnosti.

VÍCE

Hlavní budova v Soukenické ulici

Oblastní poradna Písek

Oblastní poradna Písek

Poradna  poskytuje bezplatnou a nestrannou pomoc osobám, které se dostaly do obtížné životní situace a nejsou schopny ji řešit svými vlastními silami.

VÍCE

Středisko pomoci

Středisko pomoci

Středisko pomoci pomáhá prostřednistvím materiální a potravinové pomoci lidem v nouzi, pomáhá osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi nebo osobám bez přístřeší a v hmotné nouzi.

VÍCE

Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum vyhledává, sdružuje a smluvně zaštiťuje dobrovolníky a koordinuje jejich práci ve městě Písek a okolí.

VÍCE

Integrační služby pro uprchlíky

Pomoc lidem z Ukrajiny, kteří ve strachu před válkou uprchli z vlasti a vyhledali útočiště v České republice, konkrétné v jižních Čechách na Písecku.

více informací