Pomáhejte s námi!

Jsme zde proto, abychom pomáhali. Naše schopnost pomáhat je však do jisté míry závislá na pomoci z Vaší strany. Charita je organizací neziskovou, její činnost a služba se však bez finančních prostředků neobejde, zvláště, má-li být poskytována co nejkvalitněji a na profesionální úrovni. Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc a podporu.

Jak nám můžete pomoci?

dobrovolníci

Dobrovolnictví

Pomáhat a podporovat činnost Charity můžete i jako naši dobrovolníci. Kontaktujte koordinátorku Dobrovolnického centra BONUM a staňte se naším dobrovolníkem.

Více informací

TKS

Zapojte se do sbírek

Charitu můžete podpořit i v rámci různých charitativních akcí a sbírek, z nichž nejznámější veřejnosti je Tříkrálová sbírka, která probíhá každoročně začátkem ledna. Zapojte se jako koledník nebo doprovod králů.

Více informací

materiální pomoc

Materiální dary

Vybíráme ošacení, obuv, ložní textil, přikrývky, polštáře, ručníky, utěrky, záclony, drogistické zboží a další. V případě, že od Vás získáme materiální dary, je naším cílem a zájmem zprostředkovat tuto pomoc co nejdříve potřebným lidem.


Více informací

finanční pomoc

Finanční dary

Pokud chcete podpořit činnost Charity finančním obnosem, můžete tak učinit vkladem na účet Charity Písek nebo osobně přímo na adrese Charity Písek.


číslo účtu: 396846271/0100


Daňové úlevy pro dárce

Dárce, který poskytne dar nestátní neziskové organizaci (NNO) na její veřejně prospěšnou činnost, si může hodnotu daru odečíst od základu daně (podle zákona 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů).

Fyzické osoby:
Od základu daně mohou odečíst hodnotu daru, pokud přesáhne 1.000 Kč (i úhrn více menších darů). V úhrnu lze odečíst nejvíce 10% ze základu daně.

Právnické osoby:
Od základu daně mohou odečíst hodnotu daru, pokud přesáhne 2.000 Kč (hodnota jednotlivého daru). Maximálně mohou odečíst 5% ze základu daně.

Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud druhých a podporují činnost Charity.