Pomáháte rádi?
Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují

 

Jsme zde proto, abychom pomáhali. Naše schopnost pomáhat je však do jisté míry závislá na pomoci z Vaší strany. Charita je organizací neziskovou, její činnost a služba se však bez finančních prostředků neobejde, zvláště, má-li být poskytována co nejkvalitněji a na profesionální úrovni. Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc a podporu.

Jak nám můžete pomoci?

Materiální dary

Vybíráme ošacení, obuv, ložní textil, přikrývky, polštáře, ručníky, utěrky, záclony, drogistické zboží a další. V případě, že od Vás získáme materiální dary, je naším cílem a zájmem zprostředkovat tuto pomoc co nejdříve potřebným lidem.

Finanční dary

Pokud chcete podpořit činnost charity finančním obnosem, můžete tak učinit vkladem na účet Oblastní charity Písek  - číslo účtu: 396846271/0100 nebo osobně přímo na adrese Oblastní charity Písek.

Daňové úlevy dárce

Dárce, který poskytne dar nestátní neziskové organizaci (NNO) na její veřejně prospěšnou činnost, si může hodnotu daru odečíst od základu daně (podle zákona 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů).

Fyzické osoby:
Od základu daně mohou odečíst hodnotu daru, pokud přesáhne 1.000 Kč (i úhrn více menších darů). V úhrnu lze odečíst nejvíce 10% ze základu daně.

Právnické osoby:
Od základu daně mohou odečíst hodnotu daru, pokud přesáhne 2.000 Kč (hodnota jednotlivého daru). Maximálně mohou odečíst 5% ze základu daně.

 

Charitu můžete podpořit i v rámci různých charitativních akcí a sbírek, z nichž nejznámější veřejnosti je asi Tříkrálová sbírka, která probíhá každoročně začátkem ledna.

 

Všem těm, kterým není lhostejný osud jiných lidí a činnost charity nějakým způsobem podpořili, patří naše upřímné srdečné díky.

Tříkrálová sbírka 2019
informace pro sponzory a dárce

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Všem štědrým dárcům

Náš výtěžek
171 951 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR