Pobočka Veselíčko

Od 1. ledna 2023 se stala Charita Veselíčko součástí Charity Písek. Charita Písek má proto nově svoji pobočku i ve Veselíčku. Sociální službu Domov sv. Alžběty pro matku a dítě, kterou doposud provozovala Charita Veselíčko, provozuje nyní Charita Písek. 

Azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě

Pobytová sociální služba určená především těhotným ženám bez domova, matkám s dětmi do 15 let věku, které ztratily bydlení a ženám ohroženým domácím násilím.

VÍCE