Materiální a potravinová pomoc

Středisko materiální a potravinové pomoci je jednou z doplňkových služeb Charity Písek a je určeno osobám v nouzi. Charita Písek provozuje dvě Střediska pomoci, jedno naleznete v Písku, druhé v Milevsku.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY STŘEDISEK POMOCI od 1.4.2022 a 1.7.2022

 • Výdej materiální pomoci lidem z Ukrajiny probíhá ve Středisku pomoci na adrese Soukenická 160, Písek, ve dnech pondělí - pátek od 8:00 do 12:00 hod.
 • V Milevsku probíhá výdej materiální pomoci lidem z Ukrajiny od pondělí do pátku od 12:00 do 14:00 hod., na adrese Hůrecká cesta 227, Milevsko.
 • Výdej materiální pomoci klientům Střediska pomoci z České republiky je přesunut na středu od 12:00 do 14:00 hod., na adrese Soukenická 160, Písek.
 • Od 1. července 2022 probíhá výdej netrvanlivých potravin v pondělí od 13 do 14 hodin na adrese Soukenická 160, Písek (netrvanlivé potraviny dostáváme z prodejny TESCO Hypermarket Písek). 
 

Středisko pomoci
Písek

 

Středisko pomoci Milevsko

Při výdeji netrvanlivých potravin se vytváří prvotní vazba osob žijících v sociálním vyloučení na Středisko pomoci, které poskytuje klientům bezpečí ve formě anonymity. Sociální pracovník si postupně získává důvěru klientů, která následně přechází v užší spolupráci, vázanou na rozhovor s motivačním působením v oblasti posilování sociálních dovedností. Klienti mohou získat následnou materiální pomoc v podobě trvanlivých potravin, ošacení, drogerie, vybavení domácnosti aj.). 

Komu je služba určena

Středisko poskytuje pomoc jak uživatelům služeb Charity Písek, tak i potřebným z řad veřejnosti. 

Poslání střediska pomoci

Posláním Střediska pomoci je ulehčení či vyřešení složité životní situace osob starších 16 let, které je naplňováno prostřednictvím sociální práce, materiální a humanitární výpomoci či zprostředkování duchovní pomoci.

 Cíl střediska pomoci 

 • ulehčení životní situace osob potřebných
 • pomoc rodinám s nízkými příjmy a rodinám žijícím na hranici chudoby
 • navázání užšího vztahu těchto osob se sociálním pracovníkem
 • posilování sociálních dovedností 

Pomoc osobám v nepříznivé životní situaci

Zahrnuje potravinovou a věcnou pomoc osobám v nouzi či sociální krizi. Potravinová pomoc znamená výdej trvanlivých potravin (např: rýže, těstoviny, konzervy) a netrvanlivých potravin  (např: pečivo, ovoce, zelenina). Věcná pomoc znamená převážně výdej ošacení a drogerie.

K činnostem Střediska pomoci patří také:

 • kontaktní práce s osobou v krizi, při níž je důležité navození pocitu bezpečí a vzájemné důvěry, přijetí, empatie, vzájemný respekt, spolupráce a dohoda.
 • poskytnutí úvěrového jízdného, které umožňuje osobě v nepříznivé sociální situaci se dopravit prostřednictvím Českých drah na místo určení bez potřeby platit v hotovosti. Jedná se zejména o případy, kdy je potřebné dojet do místa bydliště, nebo vyřizování záležitostí na úřadech či cesta za prací.
 • finanční výpomoc, jedná se o jednorázovou platbu, která vede ke zlepšení situace klienta - např. platba noclehárny, správní poplatky, poplatky za výpis ze zdravotní dokumentace aj.
 • kopírování a tisk dokumentů, přístup k telefonu a internetu zdarma

Zásady

bezplatná pomoc, anonymita, respekt k člověku, lidskost

Příjem materiální pomoci

Od soukromých i právnických osob příjímáme pomoc formou věcného či finančního daru. Každý může přispět. Ať již nepotřebným ošacením, vybavením pro děti, vyřazeným nábytkem či základní bílou technikou (pračka, lednice, sporák, aj.).