Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je určena osobám závislým na cizí pomoci, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu akutní nebo chronické nemoci nebo pro závažné tělesné, smyslové či mentální poruchy. Zahrnuje také paliativní péči, která je určena osobám v terminálním stádiu. Domácí zdravotní péče je poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře  při hospitalizaci. Tato služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Domácí zdravotní péče je poskytována v domácím, pro klienta známém prostředí, ve městě Písek a v přilehlých obcích. Je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

O nás

Domácí zdravotní péče je zaměřena zejména na navrácení zdraví, jeho podporu, udržení a na rozvoj soběstačnosti. U nevyléčitelně nemocných se snažíme o zmírňování utrpení a o zajištění klidného a důstojného umírání v rámci domácí hospicové péče. Zdravotní úkony jsou zajišťovány kvalifikovanými zdravotními sestrami, které jsou schopné svým klientům pomáhat na vysoké profesionální úrovni. V návaznosti na zdravotní  péči mohou našim klientům pomáhat pracovníci v sociálních službách v rámci pečovatelské služby, zejména se zajištěním chodu domácnosti a při dalších úkonech, nutných k uspokojení základních potřeb klienta.

Poskytujeme tyto služby:

  • měření fyziologických funkcí, glykémie pomocí glukometru, orientační vyšetření moče
  • odběry biologického materiálu
  • aplikace ordinované terapie (léky per os, aplikace inzulinu, intramuskulárních a subkutánních injekcí)
  • ošetření stomií (vývodů)
  • cévkování u žen, výplachy a ošetření permanentních katetrů
  • ošetřovatelská rehabilitace
  • ošetření a převazy defektů
  • zapojení a zaučení rodiny v péči o klienta
  • péče o pacienty v terminálním stádiu

Kontaktní hodiny kanceláře Domácí zdravotní péče

pondělí – pátek 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Kontaktní osoba:

Dana Kůsová

Tel.: 737 229 096
vrchní sestra