Jak pomáháme

K 1. lednu 2022 došlo ke sloučení Farní charity Milevsko a Oblastní charity Písek v jednu organizaci s názvem Charita Písek. Služby poskytované Farní charitou Milevsko přešly
pod Charitu Písek.

Od 1. ledna 2023 se součástí Charity Písek stala i Charita Veselíčko. Sociální službu Domov sv. Alžběty pro matku a dítě, kterou doposud provozovala Charita Veselíčko, nyní provozuje Charita Písek. 

Služby Charity Písek