Jak pomáháme

K 01. 01. 2022 došlo ke sloučení Farní charity Milevsko a Oblastní charity Písek v jednu organizaci s názvem Charita Písek. Služby poskytované Farní charitou Milevsko přešly
pod Charitu Písek.

Základní služby Charity Písek

Zdravotní péče poskytovaná na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře v domácím prostředí klienta. Péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry.
 
 

Terénní sociální služba určena lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 
 
 
 
 
Poradna  poskytuje bezplatnou a nestrannou pomoc osobám, které se dostaly do obtížné životní situace a nejsou schopny ji řešit svými vlastními silami.
 
 

Služba zaměřená na podporu rodin s dětmi, u kterých je ohrožen jejich vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.
 
 
 
 
Ambulantní sociální služba určená dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.
 
 
 
 
 
Dobrovolnické centrum koordinuje práci dobrovolníků ve městě Písek a jeho okolí.
 
 
 

Doplňkové služby a projekty Charity Písek