Záměry Tříkrálové sbírky 2023 na Písecku

 • Charita Písek

  • Podpora Střediska pomoci v Milevsku, které poskytuje především materiální pomoc osobám v nouzi, pomáhá osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi nebo osobám bez přístřeší a v hmotné nouzi.

   87 692 Kč
  • Podpora Azylového domu sv. Alžběty pro matky s dětmi, kde jsou poskytovány služby a ubytování ženám, které v důsledku nepříznivé životní situace ztratily bydlení. Pomáhá především těhotným ženám bez přístřeší, matkám s dětmi do 15 let věku dítěte a ženám ohroženým domácím násilím.

   82 500 Kč
  • Podpora Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi, které je útočištěm dětí a mládeže ohrožené sociálně nežádoucími jevy, či nepříznivou sociální situací.

   50 769 Kč
  • Podpora Dobrovolnického centra BONUM, které prostřednictvím dobrovolníků pomáhá osobám zdravotně znevýhodněným, seniorům, dětem a rodinám, při realizaci sbírek, kulturních a společenských akcí na území ORP Písek a Milevsko.

   44 615 Kč
  • ​Podpora Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozárka v Milevsku, která poskytuje pomoc rodinám s dětmi z vyloučených lokalit, sociálně slabým a rodinám v tíživé, či krizové životní situaci.

   50 769 Kč
  • Podpora soc. potřebných rodin, dětí a seniorů na Rožmitálsku a Březnicku

   40 000 Kč
  • Podpora Střediska pomoci v Písku, které poskytuje především materiální pomoc osobám v nouzi, pomáhá osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi nebo osobám bez přístřeší a v hmotné nouzi.

   116 923 Kč