Odborné sociální poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny
16. května 2022 Společně pro Ukrajinu

Odborné sociální poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny

Charita Písek pomáhá lidem z Ukrajiny, kteří utekli před válkou a vyhledali pomoc na Písecku, i formou odborného sociálního poradenství. 

Uprchlíkům z Ukrajiny poskytujeme odborné sociální poradenství v konzultační místnosti na adrese Mírové náměstí 2272, 397 01 Písek. Sociální pracovnice jsou jim k dispozici každý všední den od pondělí do pátku v čase od 8 do 12 hod. Na této adrese si mohou lidé z Ukrajiny vyžádat i materiální pomoc ve formě ošacení nebo trvanlivých potravin.

Kontakt:

vedoucí pracovnice: 734 360 974
sociální pracovnice: 731 161 073
pracovnice v sociálních službách: 730 543 422 
e-mail: oblastniporadna@pisek.charita.cz