Kdo jsou lidé z Charity
7. září 2022 Z Charity Písek

Kdo jsou lidé z Charity

Jak úžasní lidé pracují v Charitě, my, Chariťáci, víme. Ví to i naši klienti a jejich rodiny. A my bychom byli moc rádi, abyste to věděli i vy a nebáli se na nás obrátit v případě, že se jednoho dne dostanete do náročné životní situace, ať už způsobené nemocí, stářím, shodou nešťastných náhod, či životních kotrmelců. Jsme tu pro vás. Poradíme, pomůžeme, nasměrujeme nebo jen vyslechneme, pochopíme a podpoříme.

Smekám před všemi pracovníky přímé péče, ať už jde o sestřičky, pečovatelky, sociální pracovnice či ostatní pracovníky v sociálních službách. Každý den neúnavně pečují o své klienty a do práce dávají nejen profesionalitu, ale i velký kus svého srdce, empatie a porozumění, a proto je jejich práce výjimečná a má přesah duchovní i charitní.

Pojďme se seznámit se služebně nejstarší pečovatelku naší Charity. Jmenuje se Mirka a jako pečovatelka pracuje v Charitě už 13 let.

Co tě k práci pečovatelky na Charitě přivedlo? Od mala jsem chtěla být zdravotní sestřička a pomáhat lidem a shodou více náhod jsem se před 13 lety dostala na Charitu.

Co tě na práci pečovatelky baví? Baví mě pomáhat starým lidem. Obohacují mě svými životními zkušenostmi, moudrostí a příběhy. Díky nim se mi změnil žebříček hodnot a už neřeším malichernosti. Je to práce, která mi dává smysl.

Co tě v poslední době v práci pobavilo? Nedávno jsem přišla ke klientce, paní Jarmile (věk přes 90 let), která byla zrovna na balkoně. Mluvím na ni a ona nereaguje. Tak jí říkám: „vy mě dnes vůbec neslyšíte“. Načež se ozve paní Jarmila: „Tiše, mám tady Romea“. Povídala si totiž zrovna se sousedem, který stál pod balkonem. Upřímně jsme se tomu pak obě zasmály.

Vybavíš si chvilku, která tě v práci rozplakala? Ano, bylo to moje první setkání se smrtí. Přišla jsem ke klientce, otevřela mi její dcera a oznámila, že maminka před chvílí zemřela. Měla jsem na výběr: odejít, protože už nebylo komu poskytnout pečovatelskou službu anebo zůstat. Zůstala jsem. Pomohla jsem dceři maminku omýt, ustrojit a připravit na odchod. Zůstala jsem, než přijela pohřební služba. S klientkou jsem se tak i mohla rozloučit a dceři poskytnout potřebnou pomoc a podporu v této těžké chvíli. Společně jsme si i poplakaly.

A jak vidíš svoji budoucnost?smích … No přeci na Charitě!

Chtěla bys něco říct na závěr? Každý člověk je pro mě důležitý. Práci s lidmi mám moc ráda a žiju pro ty lidičky.

Za Charitu Písek bychom rádi poděkovali Mirce za její dosavadní práci a působení u nás v organizaci. Jsme moc rádi, že je součástí naší charitní rodiny. Díky patří i ostatním zaměstnancům, že nám pomáhají naplňovat poslání Charity. Pokud byste se i vy chtěli spolupodílet na činnosti naší písecké Charity, můžete nás podpořit třeba finančním příspěvkem na účet 396846271/0100. Jakákoliv pomoc je vítaná. Děkujeme.

Mgr.  Veronika  Skálová

Mgr. Veronika Skálová

PR pracovnice, metodička sociálních služeb
Tel.: 735 713 557 E-mail: c.Ey47a7Tlxk2~l7VX~zZc9cT-uk87j7T-M