O pečovatelskou službu je velký zájem
23. ledna 2023 Z Charity Písek

O pečovatelskou službu je velký zájem

Charita Písek má dvě pečovatelské služby, jednu v Písku a druhou v Milevsku. A i když obě služby dohromady za rok poskytnou potřebnou péči více než 250 klientům, stále je to málo. 

Charita Písek se na pomoc seniorům, lidem nemocným a lidem s handicapem zaměřuje již od svého prvopočátku a pečovatelská služba je jednou z nejdéle poskytovaných služeb u nás v Charitě. Ušla obrovský kus cesty, když začínala s jednou pečovatelkou a nyní má pečovatelek 13 na plný úvazek. V roce 2022 jsme na základě pověření Jihočeského kraje mohli navýšit úvazky pracovníků přímé péče a příjmout nové 2 kolegyně pečovatelky, za které jsme moc rádi. I přesto je to málo a s těžkým srdcem musíme velmi často odmítat právě z kapacitních důvodů zájemce o službu. 

Celý tým pečovatelské služby si zaslouží velké poděkování. Jejich práce je opravdu náročná, přesto ji dělají s láskou a s úsměvem. Děvčata dokáží dát do péče o klienty nejen profesionalitu, ale i vřelý srdečný přístup a opravdový zájem o ně, a to dělá naši pečovatelskou službu přesně takovou, jaká má být – CHARITNÍ.

Za pečovatelskou službu děkujeme také všem našim klientům, kteří v nás vložili svou důvěru a svěřili se nám do péče. Pevně věříme, že byli s naší prací spokojeni a zachovají nám přízeň i nadále.

Poděkování patří i všem sponzorům, partnerům a podporovatelům, bez kterých by Charitní pečovatelská služba nemohla fungovat. Úhrady od klientů dle vyhlášky ani zdaleka nemohou pokrýt náklady na provoz pečovatelské služby, proto jsou pro nás existenčně důležité i další zdroje financování, nejvíce pak dotace Jihočeského kraje ze zdrojů MPSV, které v roce 2022 poskytlo na provoz Charitní pečovatelské služby celkem 5 795 000 Kč. A dále zdroje Jihočeského kraje ve výši 500 000 Kč.

Dalším významným zdrojem financí pro provoz této služby je město Písek, které poskytlo na provoz služby 248 000 Kč. Díky Komunitní nadaci Blanicko-Otavské jsme získali finanční prostředky na nákup pracovních oděvů pro pečovatelky. Velké díky patří také obcím z ORP Písek - Boudy, Čížová, Dobev a Mirovice, které nás podpořily darem v celkové hodnotě 13 000 Kč. Poděkování patří i všem individuálním dárcům, kteří naši činnost podpořili, ať už finančně, nebo jiným způsobem.

mpsv jihočeský kraj stažený soubor (1) LOGO KONABO_jpg