Ohlédnutí za podzimní Sbírkou potravin
15. listopadu 2022 Z Charity Písek

Ohlédnutí za podzimní Sbírkou potravin

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. A opět se potvrdilo, že v nelehkých dobách držíme při sobě a pomáháme si.

V sobotu 12. listopadu proběhlo podzimní kolo Sbírky potravin a nám nezbývá, něž poděkovat. Poděkovat dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomáhali, a především poděkovat všem lidem, kteří sbírku darováním potravin a drogerie podpořili.

A jak Sbírka potravin dopadla? Vezmeme to trošku zeširoka. Celorepublikově se povedlo dosáhnout naprosto dech beroucího výsledku - 520 tun potravin a drogerie! Není to úžasné? A když už jsme u těch čísel, tak Charitám v diecézi se povedlo vybrat 13 338 kg materiální pomoci. Klobouk dolů. A poslední číslo, které bychom rádi vyzdvihli je 1 331. Čeho? Přeci 1 331 kg POMOCI, které se díky píseckým a milevským lidem povedly vybrat pro Charitu Písek. Získaný materiál bude pomáhat prostřednictvím našich Středisek pomoci v Písku a Milevsku. A komu? Všem, kteří pomoc potřebují: osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi, lidem s handicapem, osobám bez přístřeší, či v nouzi. Sbírka potravin opět potvrdila, že i v těchto těžkých dobách držíme při sobě a pomáháme si. DĚKUJEME!

sbirka-potravin_logo_final