Poděkování Diecézní charitě České Budějovice
18. prosince 2020 Z Charity Písek

Poděkování Diecézní charitě České Budějovice

Díky Postní almužně - dobrovolné duchovní formaci získala Oblastní charita Písek od Diecézní charity České Budějovice finanční dar na zdravotnický materiál a přístroje.

Předvánoční čas přinesl Oblastní charitě Písek příjemnou zprávu. Dozvěděli jsme se totiž, že část výtěžku ze sbírky Postní almužna, určený pro Diecézní charitu České Budějovice, bude věnován našemu středisku Domácí zdravotní péče

Tyto finanční prostředky jsou pro nás velice důležité a pomohly nám vybavit naše sestřičky v terénu potřebnými přístroji - tonometry a oxymetry. Sestřičky tak mohou v případě potřeby zjišťovat u pacientů výši krevního tlaku a hladinu kyslíku v  krvi, což jsou důležité parametry pro posouzení zdravotního stavu.

Dále jsme zásobili sklad Domácí zdravotní péče dostatečným množstvím zdravotnického materiálu, který je nezbytný pro poskytování kvalitní péče.

Díky daru Diecézní charity České Budějovice a Postní almužně tak budou moci naše sestřičky řádně odvádět svou práci a zajistit svým pacientům kvalitní zdravotní péči a potřebný komfort přímo v jejich domovech.

Dana Kůsová

vrchní sestra
Tel.: 737 229 096 E-mail: %.FD8Z4WHivCV92938Es-Z29g