Rok 2022 s milevským Fanoušem
19. ledna 2023 Z Charity Písek

Rok 2022 s milevským Fanoušem

Jak se dařilo našemu milevskému Nízkoprahu sv. Františka z Assisi v roce 2022 se dozvíte od vedoucí a sociální pracovnice Denisy Krausové.

V první polovině roku 2022 byla návštěvnost v našem nízkoprahovém zařízení stále z části ovlivněná pandemií, avšak ve druhé polovině náš "Fanouš" ožil ještě více, než před ní. Na každý měsíc připravují pracovníci harmonogram činností, které se v daný měsíc uskuteční. Zaměřují se jak na volnočasové aktivity, výtvarné dílny, hudební odpoledne, tak i na preventivní témata, která jsou zaměřená na prevenci konkrétního rizikového chování a mají za cíl snížit možné následky vyplývající z rizikového chování klientů. Témata preventivních programů jsou například návykové látky, sexuální život, konflikty, záškoláctví, násilí, páchání trestné činnosti, sebepoškozování a další.

Léto si klienti užili na zahradě nízkoprahu, kde přišla vhod houpačka, příjemné posezení, pingpongový stůl a jiné aktivity. V červenci proběhl dětský den, na který se klienti každoročně velmi těší, a návštěvnost je opakovaně hojná. Na podzim nás navštívil pan včelař, který udělal velmi zajímavou přednášku o životě včel a výrobě medu, která byla zakončená výrobou svíček ze včelího vosku. V rámci dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2022“ ze strany města Milevsko jsme měli možnost kromě akce s panem včelařem zafinancovat i nákup zahradního náčiní a sazenic, pařeniště, výukové a vzdělávací pomůcky s environmentální tématikou. Poděkování patří Milevským maškarám, které ve Fanoušovi zrealizovaly návštěvu čertů s Mikulášem a andělem. Poté následovalo už jen rozbalování dárků. Klienti během roku využívali a stále využívají nabídku klubu v plném rozsahu. Hojně využívaná byla i pomoc s přípravou do školy, nebo třeba vzájemné sdílení starostí a radostí s pracovníky a mezi sebou navzájem. Ve "Fanoušovi" to prostě žije!!!

Vzhledem k tomu, že jsou služby Nízkoprahového zařízení pro klienty bezplatné, je pro nás důležité získávání jiných zdrojů financí. V roce 2022 bylo Nízkoprahové zařízení financováno prostřednictvím Jihočeského kraje ze zdrojů MPSV v celkové výši 1 314 000 Kč. Dále ze zdrojů Jihočeského kraje ve výši 134 000. Dalším významným zdrojem je město Milevsko, které podpořilo činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež částkou 20 000 Kč a dále částkou 12 000 Kč prostřednictvím dotačního programu Práce s mládeží a ochrana přírody. Poděkování patří i všem individuálním dárcům, kteří naši činnost podpořili, ať už finančně, nebo jiným způsobem.

Bc. Denisa Krausová

Bc. Denisa Krausová

vedoucí a sociální pracovnice
Tel.: 730 811 950 E-mail: %8Fh8~p7~dnjGKfa%.xhT65j4mnhTj