Rok 2022 v Oblastní poradně
18. ledna 2023 Z Charity Písek

Rok 2022 v Oblastní poradně

Jaký byl rok 2022 v Oblastní poradně Písek vám přiblíží vedoucí pracovnice poradny, paní Hana Hrušková.

Rok 2022 byl plný zásadních celospolečenských změn a dění, které se odrážely i v obsahu práce s klienty. Důsledkem inflace, zdražováním potravin a energií začaly být ohroženy chudobou i ty rodiny, které se doposud s finančními problémy nesetkaly. Pro srovnání můžeme uvést, že za rok 2021 o pomoc požádalo celkem 132 klientů, v roce 2022 to bylo 227 klientů.

Počet klientů, kteří naši poradnu navštívili vůbec poprvé, se také výraně navýšil, a to nejen kvůli uprchlíkům z Ukrajiny, ale vzrostl i poček klientů z okruhu osob přicházejících z výkonu trestu na svobodu, rodičů samoživitelů, kteří těžko hledají práci na jednu směnu, lidí, kteří nemají prostředky na zaplacení kauce a proto hledají ubytovnu. Problémem už nebyly nevyhovující životní podmínky na ubytovnách, ale jako problém se jevilo už i sehnat alespoň jedno volné místo na jakékoliv ubytovně. Nedostatek ubytovacích kapacit, ať už azylových domů, ubytoven, či sociálních bytů se začal ukazovat jako palčivý problém. Jako další sociální problém se ukazuje minimum podpůrných sítí pro osoby, kterým je ponejvíce z důvodu závislosti na návykových látkách přiznán invalidní důchod, ale bez nároku na výplatu, ve věku kolem 50 let.

Pomáhat řešit složité životní situace jsme mohli i díky různým nadacím, které se starají např. o proplácení stravného, školkovného, kroužků pro děti, nebo bezúročně půjčují finance např. na chybějící nájem nebo kauci. S pomocí Nadace Olgy Havlové a Diecézní charity České Budějovice se podařilo některým klientům zaplatit dluhové jistiny vůči věřitelům v rámci Milostivého léta II, a zcela se tak zbavit některých dluhů.

Řešili jsme pomoc se zprostředkováním bydlení ukrajinským uprchlíkům a jejich celkovou situaci ve společnosti po dobu dočasné ochrany. Díky projektu z MPSV jsme mohli pomoci ukrajinským uprchlíkům s vybavením domácnosti a hrazením výdajů základních životních potřeb.

Vzhledem k tomu, že jsou služby poradny pro klienty bezplatné, je pro provoz existenčně důležité získávání jiných zdrojů financování. V roce 2022 byla Oblastní poradna Písek financována prostřednictvím Jihočeského kraje ze zdrojů MPSV ve výši 612 000 Kč. A dále ze zdrojů Jihočeského kraje ve výši 44 000 Kč. Dalším důležitým zdrojem pro provoz poradny jsou dotace od města Písek, které nám v roce 2022 poskytlo 67 000 Kč. Poděkování patří i všem individuálním dárcům, kteří naši činnost podpořili, ať už finančně, nebo jiným způsobem.

Závěrem bych si dovolila malé shrnutí: každá bezútěšná situace se dá řešit, musíte však být trpěliví a nevzdávat se. 

Mgr. Hana Hrušková

Mgr. Hana Hrušková

vedoucí poradny
Tel.: 382 212 998 E-mail: -9yk9dda_hEkU.56LTCs93a4YanBZd54Ys