Rok 2022 v pečovatelské službě v Milevsku
20. ledna 2023 Z Charity Písek

Rok 2022 v pečovatelské službě v Milevsku

Jak se loni dařilo naší pečovatelské službě v Milevsku a komu vděčí služba za podporu na následujících řádcích shrnula vedoucí služby, paní Irena Hloucalová.

Loni se k 1. lednu sloučila Farní charita Milevsko s Oblastní charitou Písek v jednu organizaci s názvem Charita Písek. Služby Farní charity Milevsko přešly téměř v nezměněné podobě pod Charitu Písek, s maximálním ohledem na stávající klienty, tak aby se jich tato změna nijak významně nedotkla. Pro odlišení původní pečovatelské služby poskytované v Písku a pečovatelské služby poskytované v Milevsku, nese terénní pečovatelská služba v Milevsku název Pečovatelská služba sv. Ludmily“.

Za uplynulý rok prošel náš tým i personálním změnami. Tímto bych ráda poděkovala všem bývalým i nově příchozím za jejich práci a nasazení, neboť jedině dobrý tým je základem pro kvalitní práci. Milevský klášter, ve kterém sídlí naše terénní pečovatelská služba, je jedním z nejkrásnějších míst města Milevska. Prostory kláštera a duchovní služby, které můžeme klientům zprostředkovat, dávají naší činnosti další rozměr.

Charitní pečovatelská služba působí v Milevsku již od roku 1991, kdy byla zřízena Biskupstvím českobudějovickým pod názvem Farní charita Milevsko. V průběhu let se služba vyvíjela a procházela různými změnami. Za největší změnu nyní považujeme nejen loňské sloučení Farní charity Milevsko a Oblastní charity Písek, ale také postupný přerod ze služby poskytující původně především službu dovážky obědů v plnohodnotnou pečovatelskou službu zaměřenou co nejvíce na přímoobslužnou péči o osoby, které péči našich profesionálních pečovatelek skutečně potřebují.

V lednu roku 2022 Pečovatelská služba sv. Ludmily převzala a uzavřela smlouvy se 111 stávajícími klienty zaniklé Farní charity a v průběhu roku uzavírala i smlouvy s dalšími žadateli. Celkem jsme v roce 2022 poskytli péči 145 uživatelům. Poskytovanou službu cílíme na individuální potřeby našich uživatelů. Poskytování profesionální a kvalitní služby ke spokojenosti všech našich současných i budoucích uživatelů bylo a vždy bude prioritou našich služeb.  V roce 2023 doufáme v možnost navýšení počtu našich profesionálních pečovatelek a s tímto spojenou možnost uspokojení požadavků dalších zájemců o naše služby při zachování stávající kvality.

Pečovatelská služba sv. Ludmily je služba hrazená klienty, ale úhrady od klientů zdaleka nepokryjí všechny náklady spojené s provozem této služby. Proto jsou pro nás velice důležité i další zdroje financování. Mezi ně patří dotace Jihočeského kraje ze zdrojů MPSV v částce 2 495 000 Kč a 500 000 Kč od Jihočeského kraje v rámci programové dotace. Provoz služby byl také podpořen financemi města Milevska ve výši 75 000 Kč. Dalšími významnými zdroji pro nás byly dary od obcí Branice, Chyšky, Květov, Okrouhlá, Opařany, Sepekov a Zhoř v celkové částce 105 500 Kč. Poděkování patří i všem individuálním dárcům, kteří naši činnost podpořili, ať už finančně, nebo jiným způsobem. Všem partnerům, podporovatelům i drobným dárcům děkujeme za přízeň a podporu a těšíme se na spolupráci v roce 2023.

mpsv jihočeský kraj 003211

 

Bc. Irena Hloucalová

vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnice
Tel.: 732 894 601 E-mail: _.py.Zj_7dnh2e8e4enjGKfa%.xhT65j4mnhTj