Sloučení Charit Písek a Veselíčko
13. prosince 2022 Z Charity Písek

Sloučení Charit Písek a Veselíčko

V loňském roce vzala Charita Písek pod svá křídla Farní charitu Milevsko, která se tak stala její významnou součástí, a začátkem ledna 2023 čeká to samé i Charitu Veselíčko. Bude sloučena s Charitou Písek, to ale neznamená, že zanikne, bude fungovat dál, jako součást větší Charity. 

Charita Veselíčko provozuje azylový dům pro matky s dětmi a nově tato služba přejde pod Charitu Písek. Pro zaměstnance, a hlavně pro klienty, se jedná pouze o změnu formální a nijak se jich nedotkne. Pevně věříme, že v jednotě je síla, a změna, ke které dojde k 1. lednu 2023 bude ku prospěchu všech, organizace, zaměstnanců, ale hlavně klientů, protože o ně nám jde především.

Takže, od 1. ledna 2023, Domov sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku, už jako součást Charity Písek, jako jedna velká charitní rodina. Rádi bychom vám tuto službu blíže představili. Domov sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku zahájil svoji činnost v dubnu 1997 v objektu bývalé mateřské školky a dříve fary. Jednalo se o první zařízení svého typu v Jihočeském kraji. Původní kapacita Domova byla šest matek s dětmi, v posledních letech byla kapacita rozšířena na osm maminek s dětmi, celkem tedy až 30 lidí. Domov sv. Alžběty pomáhá matkám s dětmi, či těhotným ženám, které se ocitly bez přístřeší. Služby zařízení mohou využít i bezdětné ženy, které musely svůj domov opustit pro domácí násilí. V ojedinělých případech může zařízení poskytovat své služby i mužům s dětmi bez domova, pouze však na krizový, sedmidenní pobyt. Posláním této služby je podpořit klientky v překonávání jejich nepříznivé situace spojené se ztrátou bydlení, a to prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a poradenství. Podpora směřuje k samostatnosti každé klientky a k převzetí odpovědnosti za svůj život.

Pro Charitu Písek je to velká radost a čest, vzít pod svá křídla takto dobře a dlouhodobě fungující sociální službu, která pomáhá těm nejmenším a nejzranitelnějším. A děkujeme všem, kteří tuto službu pomohli vybudovat, s velkou pokorou a odpovědností budeme pokračovat v jejich šlépějích.

b6243ecf-49fe-4f6b-9d45-7497adf887ba