Sociálně aktivizační služba v roce 2022
19. ledna 2023 Z Charity Písek

Sociálně aktivizační služba v roce 2022

Sociálně aktivizační služba ROZÁRKA se zaměřuje na podporu rodin s dětmi, u kterých je ohrožen jejich vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace. O tom, jak si služba vedla v předešlém roce, blíže hovoří Denisa Krausová, vedoucí a sociální pracovnice služby.

V roce 2022 jsme intenzivně spolupracovali s 24 rodinami (rodiny s dětmi a samoživitelé). Posláním služby je podpora rodin s nezletilými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a navázání spolupráce zaměřené na zlepšení fungování rodiny a vytvoření co nejbezpečnějšího prostředí pro zdárný vývoj dětí. Vzhledem k charakteru služby a cílové skupině je práce s rodinami především o dlouhodobější spolupráci a výsledky práce jsou zjevné až po delším časovém období.

Sociální pracovníci se s klienty věnovali převážně následujícím tématům: posilování rodičovských kompetencí, orientace v nepříznivé situaci, výchovné problémy, hledání bydlení, nácvik vedení domácnosti, získání nároku na dávky SSP, podpora finanční gramotnosti, dluhové poradenství a podpora v oblasti rozvoje a udržení osobních a sociálních schopností klientů.

Vzhledem k tomu, že zadlužení a exekucím čelí rodiny dlouhodobě i v době relativní ekonomické stability, je zřejmé, že tento problém musel nutně eskalovat v období, kdy došlo k prudkému zhoršení ekonomických parametrů nejen v zadlužených rodinách, ale v podstatě ve všech domácnostech, jejichž členové byli ze dne na den vystaveni ztrátě zaměstnání a důsledkům mnohých opatření státu. Pracovníci očekávají nárůst klientů i v roce 2023 a jsou připraveni být podporou pro stávající i nové rodiny.

Vzhledem k tomu, že Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou pro klienty bezplatné, je pro nás důležité získávání jiných zdrojů financí. V roce 2022 byl provoz Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dofinancováván prostřednictvím projektové dotace od Jihočeského kraje ve výši 335 217,83 Kč. Dále byla služba financována prostřednictvím Jihočeského kraje ze zdrojů MPSV částkou 190 000 Kč. Provoz služby byl také podpořen financemi města Milevska ve výši 18 400 Kč. Dalším významným zdrojem jsou finance z Tříkrálové sbírky přerozdělené Diecézní Charitou České Budějovice ve výši 98 712,40 Kč. Poděkování patří i všem individuálním dárcům, kteří naši činnost podpořili, ať už finančně, nebo jiným způsobem.

Bc. Denisa Krausová

Bc. Denisa Krausová

vedoucí a sociální pracovnice
Tel.: 730 811 950 E-mail: %8Fh8~p7~dnjGKfa%.xhT65j4mnhTj