Bonum – dobrovolnické centrum

Kde nás najdete

Adresa

Soukenická 161, Písek 39701

Na koho se můžete obrátit

Bc. Lucie Vlachová

Bc. Lucie Vlachová

koordinátorka dobrovolnického centra
Tel.: 731 549 778 E-mail: 7npsVWldW-uy.Z4WHivCV92938Es-Z29g

Stanislava Lenkerová

koordinátorka dobrovolnického centra
Tel.: 731 549 777 E-mail: ZhoB5fed9bpsQOQh4lruO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Bonum – dobrovolnické centrum

Typ služby
Dobrovolnické centrum

Poskytovatel
Charita Písek

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané

Činnosti

koordinace činnosti dobrovolníků

Další informace

Dobrovolnické centrum BONUM zajišťuje pro dobrovolníky veškerou administrativní podporu a zaškolení, podle vybrané organizace a činnosti. Příjemcům dobrovolníků tak odpadne složité seznamování se specifiky cílové skupiny, administrativou dobrovolníka a proškolování, na které mnohdy nezbývá prostor a čas.

Základní činnosti: získávání, výběr a evidence dobrovolníků pro neziskové a další organizace v Písku poskytující sociální služby; zjišťování potřeb přijímajících organizací; školení dobrovolníků; smluvní zajištění dobrovolnické činnosti; pojištění dobrovolníků; zajištění supervize; komunikace s přijímajícími organizacemi; propagace dobrovolnictví na Písecku; podpora rozvoje dobrovolnictví.