Rok 2020 v Charitní pečovatelské službě v Písku
19. ledna 2021 Z Charity Písek

Rok 2020 v Charitní pečovatelské službě v Písku

Ohlédnutí za rokem 2020 v pečovatelské službě Charity Písek, který byl pro nás všechny velkou výzvou a zkouškou. Poděkování všem našim příznivců, podporovatelům a týmu pečovatelské služby, za jejich obětavou práci, odhodlání a nasazení, se kterým každičký den vyráží do terénu za našimi klienty.

Pečovatelská služba je Oblastní charitou Písek poskytována již od roku 1992, tj. bezmála 30 let. Za tu dobu prošla služba množstvím změn a má za sebou opravdu velký kus cesty, kdy na počátku zajišťovala službu 1 pečovatelka a dnes už jich máme 11 na plný úvazek a několik pečovatelek na dohodu, které vypomáhají se zajištěním služby o víkendech nebo v případě nemoci, či dovolených. Za rok 2020 jsme poskytovali péči u více než 90 klientů a toto číslo každým rokem narůstá.

Pečujeme o nemocné a seniory, kterým tak umožníme setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí i přes nesnáze a omezení, která jim přináší věk a zdravotní stav. A i když je základní koncept pečovatelské služby jasně daný zákony a vyhláškami, konkrétní péče u jednotlivých klientů se výrazně liší. Někdo potřebuje pouze párkrát do měsíce či týdne nakoupit a poklidit, jinde setrvává pečovatelka u jednoho klienta téměř celou pracovní dobu, kdy kromě péče o domácnost zajistí i kompletní péči o klienta od podání stravy, až po celkovou hygienu na lůžku. Vždy je ale péče individuálně přizpůsobena klientovi na míru, tak aby odpovídala jeho potřebám, a pokud je to v souladu se službou, tak i jeho přáním. Je-li to možné a žádané, snažíme se maximálně spolupracovat s rodinou klienta a dalšími službami, které využívá. 

Tým pečovatelek, který v současné domě máme, si zaslouží velké poděkování a pochvalu, protože kromě profesionality, dokáží dát do své práce i srdce, vřelý přístup a opravdový zájem o klienty, a to dělá naši pečovatelskou službu takovou, jaká má být – charitní. K poděkování se připojuje i ředitelka Oblastní charity Písek Dana Vejšická, kterou si dovolím citovat: „Jsem velmi pyšná na to, že jsem součástí tohoto kolektivu a mohu spolupracovat s tak úžasnými lidmi“. 

Rok 2020 byl pro pečovatelskou službu opravdu náročný. Náročný pro tým vedení, ještě náročnější pro pečovatelky a hlavně pro klienty. Obavy, strach, nejistota, personální a jiné nesnáze, s tím vším jsme se téměř celý rok kvůli onemocnění covid-19 potýkali, a ani začátek roku 2021 se nikterak neliší, spíše naopak. Pečovatelky pracují na hranici svých sil, s mnoha hodinami přesčasů. Některé se musely vypořádat s nemocí covid-19, jiné se snaží sloučit pracovní povinnosti s distanční výukou svých dětí. Poskytování péče u pozitivních klientů na covid-19 je dnes už na denním pořádku. Zvládat toto náročné období nám pomáhají i dobrovolníci, kteří zajišťují např. nákupy, rozvoz obědů a dezinfekci jídlonosičů. Jejich pomoc je pro nás opravdu důležitá a moc si jich vážíme. Pevně věříme, že se ruku v ruce s vládními opatřeními a proočkováním populace podaří dostat pandemii brzy pod kontrolu a my se budeme moci vrátit do zajetých a snad trochu klidnějších kolejí.

Pečovatelská služba je služba hrazená klienty. Úhrady od klientů ale zdaleka nepokryjí celkové náklady na provoz pečovatelské služby. Jsou pro nás proto existenčně důležité i další zdroje financování, nejvíce pak dotace Jihočeského kraje ze zdrojů MPSV, která v roce 2020 činila 4 062 000 Kč. Dále jsme získali 758 923 Kč od MPSV v rámci mimořádných opatření, 156 000 Kč od města Písek, dalších 500 000 Kč od Jihočeského kraje v rámci krajského dotačního programu a 239 000 Kč od Úřadu práce. Dary pak činily 372 000 Kč (z toho 200 000 Kč od nadací a nadačních fondů - ČEZ, VDV, Karel Komárek Family Foundation). Tržby od uživatelů v roce 2020 činily 1 440 000 Kč. 

Všem partnerům, podporovatelům a dárcům děkujeme za přízeň a těšíme se na spolupráci v snad už klidnějším roce 2021.

Za pečovatelskou službu Oblastní charity Písek – Veronika Skálová, vedoucí služby.

Mgr. Veronika Skálová

vedoucí pečovatelské služby, pracovník podpory pečujících osob
Tel.: 735 713 557 E-mail: _.pE077aVX~zZc9cT-uk87j7T-M